Precizno formulisanje ciljeva

Precizno formulisanje ciljeva

Ciljevi su od presudnog značaja za uspeh u ličnom i poslovnom životu. Ustvari, jasno definisani ciljevi su najvažniji element uspeha.

NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) je pragmatično-psihološka disciplina koja se bavi prouočavanjem svih elemenata koji dovode do uspeha, kako bi se tim elementima podučila svaka druga osoba, a sa ciljem da postigne isti ili sličan uspeh. Ovakva naučna disciplina je veliku pažnju usmerila na razvijanje efikasnog sistema za formulisanje ciljeva. Ako mislite da ćete uspeti u život, a da ne razradite svoje ciljeve, onda je krajnje vreme da se obratite nekom NLP Coach-u ili Hipnoterapeutu.

  • U osnovi postoji podela ciljeva na:

1. Kratkoročne ciljeve – do 3 godine i
2. Dugoročne ciljeve – od 3 godine ( do? )

Ukoliko imamo neki cilj koji nas plaši, koji je veliki, potrebno ga je rastaviti na više manjih delova kako bismo mogli da ih percipramo i realizujemo. Isto tako ako naiđemo na cilj koji je toliko mali da nas ne motiviše, potrebno je postaviti pitanje  Zašto nam je to važno kako bi smo shvatili u kakvoj je vezi ovaj mali cilj sa našim velikim,meta ciljem.

  • Potrebno je postaviti ciljeve tako da su medjusobno povezani I da čine lanac.

Na svaki ostvaren cilj nadovezuje se sledeći. I upravo je ovo sistem kojim se povezuju kratkoročni i dugoročni ciljevi.
Ukoliko imamo ciljeve koji nisu medjusobno povezani dešava se da gubimo nit, pravac, brzinu.
Javlja se stagnacija ako nemamo ranije odredjene ciljeve koji će nas automatski povući napred.

Ako nemamo ranije definisan rezultat kojem težimo, možemo izgubiti mnogo vremena i energije tragajući za novim ciljem i može se desiti da skrenemo sa kursa.

Ako primećujete oko sebe osobe koje imaju jasan pogled, jasan pravac, dobro žive i zadovoljni su sobom, onda znajte da je upravo to ta mala razlika koja čini veliku razliku izmedju njih i Vas.
Jasno formulisan cilj!

Imajte li cilj u svojim očima?!

Mapiranje, tj. Mape uma, su izuzetno efikasan alat u preciznom postavljanju svih vrsta ciljeva.
Ukoliko niste do sad koristili neki program za mapiranje ciljeva, ovom prilikom Vas iskreno ohrabrujem da to uradite što pre i tako učinite veliku uslugu samom sebi.

Da bismo ostvarili cilj, ili, još bolje rečeno, ishodrezultat, potrebno je prethodno da jasno vidimo, formulišemo I definišemo u našem umu ono ka čemu težimo. Jer tu najpre nastaje ideja, odnosno u umu nastaje prvi korak ka postizanju željenog ishoda. Često se dešava da imamo utisak da nismo postigli svoj cilj. I taj osećaj nas može mučiti i uticati na naše samopouzdanje i na naše zadovoljstvo životom. Da bismo izbegli ovakvu situaciju, veoma je važan momenat da jasno definišemo šta je to po čemu ćemo jasno znati da smo postigli svoj cilj. Možda smo ga i već ostvarili, ali ga nismo prepoznali, nismo svesni reultata. I ovo je vrlo česta pojava.

Isto tako dešava se da postavljen cilj u jednom periodu života  prestaje da važi u drugom periodu života. Osoba teži nekom cilju i kad ga ostvari shvati da to nije ono što je želela. I ovo je momenat koji se uzima u obzir u NLP-u i Hipnoterapiji. Nakon svakog postavljenog cilja vrši se proveravanje i sugeriše se klijentu da periodično preispituje i koriguje svoje ciljeve, da bude otvoren i spreman da reaguje kad mu se ukaže prilika i da bude fleksibilan i otvoren za sve mogucnosti.

Ukoliko se nalazite na prekretnici svog života, ne znate kojim putem da krenete, onda je pravi trenutak da zastanete, udahnete duboko i uronite u svoje biće u potragu za pravim odgovorom.

Postavljanje ciljeva je toliko prijatan i lak postupak da se radi zatvorenih očiju!

Stres i Relaksacija

Stres i Relaksacija

Stres je povišeno naprezanje organizma praćeno povišenim negativnim emocijama. Stanje negativnih emocija je redovna pojava. To je uvek bilo i biće. Ako je stanje negativnih emocija akutnog tipa, to onda znači da je stanje prolazno i da kratko traje nakon čega sledi smirenje i oporavak tela i uma. Problem nastaje kad stanje stresa postaje hronična pojava.

U savremenom društvu  životne okolnosti, obaveze, medjuljudski odnosi koje ne možemo da izbegnemo i  sa kojima se suočavamo svakodnevno  izazivaju jake negativne emocije koje okupiraju naše telo i um. U ovakvim situacijama negativne emocije postaju toksične. Emotivni doživljaj za posledicu ima pojačano lučenje hormona žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Lučenje ovih hormona i njihovo oslobadjanje u telu, ukoliko je često, hronično, izaziva u našem telu štetne efekte i oštećuje sisteme i tkiva koji su u kontaktu sa tim hormonima. Zato kažemo da su emocije toksične. Ljudsko društvo se zahvaljujući celokupnom tehnološkom napretku razvija mnogo brže nego što ljudska fiziologija uspeva da se adaptira tim novonastalim promenama. Tako da je stres ustvari nesposobnost organizma da se adaptira na datu situaciju. Ranije dok je čovek živeo u skladu sa prirodnim zakonima i bio na udaru neprijatelja i životinja, funkcija endokrinog sistema je bila da vrlo brzo luči hormone koji su imali za zadatak da obezbede potrebnu količinu energije za borbu ili bekstvo. U takvoj situaciji čovek je fizičkim angažovanjem trošio nagomilane hormone iz svog tela, a telo je nakon njihove potrošnje ostajalo osnaženo i čisto. Današnjim načinom života koji je mnogo pasivniji ne možemo fizički da pobegnemo ili da se borimo sa izvorom stresa, pa nam kao opcija ostaje da promenimo našu percepciju događaja kako bismo smanjili lučenje hormona, jer usled hroničnog stresa dolazi do pada imuniteta i razvoja različitih poremećaja pa i oboljenja. Stres utiče na organizam tako što dovodi do pucanja najslabije karike. Tako da se nagomilan stres odražava na više različitih instanci, a psihosomatski poremećaji su direktan dokaz veze između stresa i zdravstvenih problema.

Hipnoterapija je najefikasnija u osobadjanju stresa, psihosomatskih poremećaja i bolesti izazvanih stresom . Tek kad ste u stanju duboke relaksacije, shvatate koliko inače niste opušteni. Hipnoterapijom  postižete duboko stanje opuštenosti koje možete da prenesete na svakodnevni život i rad. Hipnoterapijom osvestićete nefunkcionalno ponašanje koje za posledicu ima psihosomatski poremećaj. Uklanjanjem ovog uzroka nestaje i simptom. Opuštanjem tela u intervalu od 20 do 30 min nekoliko puta nedeljno obezbedićete sklad tela i uma. Posebno preporučujemo relaksacione tehnike u kombinaciji sa telesnim vežbama!

Samopouzdanje

Samopouzdanje

Hipnoterapija za razvoj samopouzdanja, je hipnoterapiska procedura namenjena jačanju ega.

Postoje brojne hipnotičke tehnike koje će Vam pomoći:
– Da budete relaksirani u brojnim situacijama i da preuzmete kontrolu kada je to potrebno
– Da budete samopouzdani u diskusijama
– Da se osećate ugodno u situacijama u kojima ste se ranije osećali neprijatno
– Da se osećate prijatno u promenama
– Da se osećate ugodno u situacijama u kojima upoznajete nove ljude
– Da budete svesni svojih kompetencija.
– Da budete upoznati sa svojim emocijama i da naučite kako da ih kontrolišete.
– Da se držite svojih ciljeva i da znate šta je vama važno.

DA LI ZNATE ŠTA JE  USTVARI SAMOPOUZDANJE?

Samopouzadanje je stav, odnos, paket emocija koji imate prema svom identitetu, prema svom Ja. U periodu od rodjenja pa do 6 godine dete nema dovoljno iskustva, nema stavove, nema „kritički faktor“, kritičko razmišljanje i sve informacije koje dobija od osoba, a koje su mu veoma važne i kojima veruje, uzima zdravo za gotovo. Prihvata ih kao istinu. Ako dete više puta od strane roditelja, autoriteta čuje da je loše, da nije vredno, da je nevaljalo, bezobrazno, da radi stvari na pogrešan način, dete te informacije upija i identifikuje se sa tim informacijama. Ako dete ima loše uzore u svom okruženju, takođe se identifikuje sa njima isto kao i sa dobrim uzorima zato što dete ne zna šta jeste, a šta nije dobro. Ovaj način učenja je poznat u psihologiji i naziva se „Učenje po modelu“. Ove informacije formiraju detetov identitet i odnos prema ličnom identitetu. Za taj identitet vežu se negativne emocije i negativna iskustva i dete postaje nezadovoljno sobom. Tako se formira nisko samopouzdanje. U svim situacijama koje zahtevaju samopouzdanje, dete, a kasnije odrasla osoba imaće uvek isti osećaj, uvek negativnu emociju, osećaj nekompetentnosti, a iz ovog identiteta proizilaze vrednosti i uverenja, a iz uverenja sposobnosti, iz sposobnosti ponašanje, a iz ponašanja okruženje i tako nastaje začaran krug.

Hipnoterapija je metoda koja daje odlične rezultate u domenu samopouzdanja.
Hipnoterapijom ćete se osloboditi negativnih iskustava i emocija vezanih za sopstvenu ličnost, promenićete pogled na sopstvene doživljaje i ličnu istoriju i dobićete lični identitet za koji su vezane pozitivne emocije. Na taj način dobijate pravi resurs sa kojim možete da izađete u svet i ostvarite svoje snove! Shvatićete da su stvari mnogo jednostavnije nego što Vam izgledaju sad!

Prvi korak ka postizanju samopouzdanja je saznanje da ste Vi odgovorni za sebe i svoja osećanja i niko drugi. Preuzmite odgovornost za svoj život.
Kad shvatite da sve što Vam se dešava najviše zavisi od Vas, od tog trenutka imate moć u sebi da izvršite promene koje želite.

Preuzmite kontrolu u svoje ruke!

Preuzmite odgovornost u svoje ruke!
Odgovornost je moć koju tražite!
Kako ćete se osećati isključivo zavisi od Vas i od Vašeg pogleda na život!

Ako mislite da ova konstatacija nije tačna, onda je vreme da potražite Hipnoterapeuta!

Ako mislite da je ova konstatacija tačna, onda uradite nešto korisno za sebe.

Depresija

Depresija

U tehničkom smislu depresija je gubitak pritiska, gubitak energije. Stanje niskog pritiska. Upravo se ovako oseća osoba koja trpi depresiju. Oseća gubitak energije, motivacije, želje, volje. Osobi je veoma teško da se pokrene i uradi nešto od svog života. Postoji jasna veza izmedju fiziologije i psihologije kod osobe koja pati od depresije. U psihoško-emotivnom kontekstu osoba je dugotrajno bila izložena jakim negativnim emocijama, stavovima, osećanju beznadežnosti, krivice. Povlači se u sebe, odbija socijalnu podršku i stvara jedan začaran krug oko sebe. Organizuje vreme, prostor i obaveze u skladu sa onim kako se oseća. Prekida kontakte sa spoljnim svetom ili ih dovodi na minimum. Prestaje da vodi računa o ličnoj higijeni, zdravlju, zamračuje prostoriju i jednostavno čini sve da oteža svoj oporavak. Kao da hrani svoju depresiju. Prestaje da obavlja svakodnevne poslove jer gubi zadovoljstvo obavljajući ih. Ovakvo ponašanje,osećanje, ovakvo stanje duha se odražavaju i na telo i na fiziologiju. Tako da se i fiziološke promene javljaju u mozgu, u obliku sniženog nivoa serotonina. Ovakav način života još više iscrpljuje osobu i otežava lečenje. Lečenje medikamentima je veoma rašireno i daje određene rezultate.

Hipnoterapija pristupa ovom problemu na veoma specifičan način.

Inicira promenu u samom čoveku. Inicira promenu percepcije i usmerava pažnju sa negativnih stavova, simptoma i ubedjenja na pozitivne emocije, sećanja iskustva…

Promena u načinu razmisljanja dovodi do promene i u fiziologiji!

Postupak je u osnovi isti kao i kad razmisljate o sočnom limunu.

Zamislite… žut… veliki… sočan… limun… Dok ga sečete nožem osećate svež…oštar…poznat miris…dok se sok cedi niz ruku..i kaplje… Polako približavate sočne kapi svojim usnama i već osećate kako Vam se stvaraju grimase na licu… Kad zamislite ovu sliku sa limunom, javlja se pojačana salivacija u Vasim ustima (fiziološka reakcija) kao i grimase na licu.

Još efikasniji dokaz ove veze misli i fiziologije je zamišljanje seksualnog partnera. Setite se za trenutak situacije u kojoj ste bili sa osobom koja Vas seksualno uzbudjuje. I dok je u mislima vidite je ispred vas… i čujete je kako Vas poziva i šapuće, dok Vas dodiruje po telu… I osetićete fiziološku promenu u telu.

Promenom životne filozofije promenićete svet oko sebe!

Ljudi se često zarobe u svojim mislima i zaključe da je svet onakav kakvim ga oni vide. Dođu do zaključka da je njihova percepcija ispravna. Interesantno je i to da ćete kod osobe sa niskim samopouzdanjem i kod depresivne osobe naići na ovaj stav! “ Život je težak i nepravedan, ja nemam izlaz iz ove situacije.” Depresivna osoba verovaće u ovaj svoj stav. A sa druge strane ispoljavaju sumnju u sve svoje misli i postupke. Život je mnogo veći, opširniji  nego što jedan čovek može uopšte da spozna. Zato promenite percepciju, vidjenje sveta, životnu filozofiju, pa će se i svet promeniti!

Hipnoza će Vam pomoći da ostvarite pozitivnu percepciju, pozitivan duh I pozitivan mentalni stav!

Fobije

Fobije

OVO SU NEKE OD DEFINICIJA FOBIJE:
– „Fobija predstavlja oblik reagovanja naučen klasičnim uslovljvanjem“
– „Strah od straha“
– „Fobija je reagovanje u sadašnjosti na intenzivno traumatično iskustvo iz prošlosti“
– „Fobija je iracionalan,ekscesivan i uporan strah od neke određene stvari ili situacije“
– „Anksiozni poremećaj karakterističan ekstremnim iracionalnim strahom od jednostavnih stvari ili socijalnih situacija“
– „Intenzivan, abnormalan ili iraconalan strah od odredjene specifične stvari“
– „Nerealan strah, uglavnom sa opsesivnim karakteristikama“
– „Uporan, abnormalan ili iracionalan strah od specifičnog objekta, situacije ili aktivnosti koji je usmeren samo ka jednom- da se izbegne zastrašujući stimulus“

KAKO MI TRETIRAMO FOBIJE?

NLP Brzo lečenje fobija
Dislociranje je baza ovog pristupa. Tehnika pomaže dislociranjem osećanja od paničnog stimulusa. Jedan od pristupa je da se klijent usmeri ka imaginaciji situacije koja može da isprovocira fobični odgovor dok je klijent veoma relaksiran i dislociran od situacije koja izaziva fobičnu reakciju.

Regresija / hipnoanaliza
Ova tehnika se obično koristi kod kompleksnih fobija i može da potraje više seansi, dok se klijent ne oslobodi fobije. Glavni cilj je da se nadje prva situacija u kojoj se desio napad panike i onda se koriste mnogobrojne tehnike da bi se otklonila fobična reakcija.

Ekstrenma uznemirenost ili izbegavanje objekata i situacija može značajno da ometa svakodnevni život i rad osobe:
– posao
– škola
– medjuljudski odnosi
– emotivni odnosi…

Osobe koje trpe fobiju ulažu ogromno vreme i energiju boreći se sa fobijom. Strah je uporan i intenzivan.
Strah i anksioznost se javljaju čak i ukoliko se zamisli objekat ili situacija koja je predmet fobije.Kad osoba vidi objekat ili datu situaciju, anksioznost i stah se javljaju momentalno. Anksioznost i strah mogu biti toliko intenzivni da postaju napad panike.

PREMA ČETVRTOJ REVIZIJI DIJAGNOSTIČKOG I STATISTIČKOG PRIRUČNIKA (DCM-4) ZA MENTALNE POREMEĆAJE, FOBIJE MOGU DA SE SVRSTAJU U SLEDEĆE KATEGOTIJE:

Postoje tri tipova fobija:
1. Socijalne fobije – strah od socijalnih situacija
2. Agrofobija – strah da budemo zarobljeni u nekom mestu ili situaciji iz koje ne možemo da pobegnemo
3. Specifične fobije – stah od specifičnih objekata (npr. pauk)

Postoje četri osnovna tipa specifičnih fobija:
A: Prirodna sredina – strah o grmljavine, vode, oluje…
B. Životinja – strah od paukova, miševa, zmija…
C. Medicine – strah od krvi, primanja injekcija, posete doktoru…
D. Situacija – strah od mostova, odlaska od kuće, vožnje…

KRITERIJUMI ZA DIJAGNOSTIKOVANJE SPECIFIČNIH FOBIJA
Specifične fobije slede dijagnostičke kriterijume:
– Strah je prisutan i veoma je jak i intenzivan
– Strah se može iskusiti čak i ako se zamisli objekat straha ili zastrašujuća situacija
– Kad osoba vidi objekat ili situaciju, uznemirenost nastaje momentalno.
– Uzmenirennost može biti toliko jaka da postaje panika
– Odrasli koji imaju specifičnu fobiju znaju da su njihovi stahovi preterani i iracionalni
– Osoba izbegava objekat i situacije koje izazivaju anksioznost i paniku
– Ako je osoba izložena datoj situaciji, anksioznost postaje intenzivna

RAZUMEVANJE DIJAGNOSTIČKIH KRITERUJMA SPECIFIČNIH FOBIJA
Svaki od dijagnostičkih kriterijuma je važan da se razume i da se razlikuje normalan strah i specifična fobija. Kao što smo spomenuli, kod fobija stah je intenzivan i nezaustavljiv. Osoba zna da je strah neosnovan i može čak i da se smeje svemu tome kad nije u zastašujućoj situaciji. Osoba koja trpi fobiju teži ka tome da izbegava datu situaciju ili specifičan objekat, ili da im prilazi sa velikim osećajem stresa. Stah i izbegavanje ometaju normalan život i rad. U osnovi ovih simptoma ne leži neki drugi poremećaj.

Poslednji dijagnostički kriterijum je važan:

Sa paničnim poremećajem osoba može da ima stah od: vožnje automobila, letenja, liftova i od ostalih pojava, tako da liči na specifične fobije. Medjutim, sa paničnim poremećajem osoba ima napad panike i staha, jer ima utisak da će biti zarobljena u toj situaciji. S druge strane, osoba koja ima specifičnu fobiju od vožnje automobila, letenja, itd. se plaši od same situacije, odnosno da se ne desi udes ili da se ne sruši avion. Kod osoba koje imaju panični poremećaj lični strahovi imaju panični napad i osoba ima osećaj da je zarobljena u ovim situacijama. S druge strane osoba koja ima specifičnu fobiju od vožnje ili letenja zastrašena je samom situacijom. Osoba sa post-traumatičnim stresnim poremećajem može izbegavati situacije, ali te situacije su povezane sa uzrokom nastanka ovog poremaćaja. Osobe koje se boje socijalnih situacija, mogu imati socijalni anksiozni poremećaj, pre nego specifičnu fobiju. Npr. osoba sa anksioznim poremećajem se može bojati da zakaže pregled kod lekara, i to više zbog socijalne interakcije nego zbog same lekarske intervencije. Osoba može da ima više ovakvih poremaćaja u isto vreme.

Kontrola težine

Kontrola težine

Zamislite sebe sa idealnom linijom, idealnom težinom…
I dok osećate svoje zgodno telo…i taj idealni osećaj u svojim mišićima… dok koračate… čujete ljude oko Vas kako Vas tiho, sa divljenjem komentarišu, dok se u Vama razvija osećaj zadovoljstva i samopouzdanja… sa svakim pogledom koji osetite na sebi…

Ako Vam ovo zvuči kao san, onda je vreme da ga ostvarite!

Naša slika o sebi i naša telesna šema direktno utiču na naš spoljašnji izgled, a samim tim i na težinu.

Proverite ovu tezu na sledeći način: Veoma je važno da kad zatvorimo oči jasno vidimo kakvu sliku imamo o sebi. Dozvolite sebi koji trenutak da se ta slika razvije u Vašem umu. Zatim otvorite oči i pogledajte se u ogledalu i shvatićete da je sličnost očigledna. Da bismo napravili promenu u bilo kom aspektu života, potrebno je prvo da promenu vidimo u svom umu! Da vizueliziramo! Podsvest prima informacije na ovaj način i krenuće u izvršenje zadatka čim dobije potrebne podatke. Potrebno je promeniti predstavu o sebi na taj način što ćemo jasno da definišemo šta je ono što želimo od našeg izgleda, davanjem odgovora na sledeća pitanja:

Kako tačno želimo da izgledamo?
Koliko kilograma tačno želimo da imamo?
Do kad želimo da ostvarimo taj rezultat?
Šta ćemo imati od toga što ćemo imati određenu kilažu, izgled?
Zašto nam je to potrebno?

Osobe koje su nezadovoljne svojim izgledom razmisljaju o sebi i o svom izgledu sa osećajem nemoći, niskog samopouzdanja, a na osobe koje su zgodne, lepe, vitke gledaju sa osećajem zavisti i sa mržnjom.
Ovako negativne emocije koje su prikačene za spoljašnji izgled samo nas udaljavaju od željenog izgleda.
Podsvest funkcioniše po principu “linije manjeg otpora” , a to znači da podsvest teži onome ka čemu ima pozitivne emocije, dakle, ka lepim, prijatnim emocijama. A izbegava stres, tenziju itd.

Učinite da Vaša podsvest radi za Vas!

Dijete ne funkcionišu, jer se doživljavaju kao moranje, tenzija, sters, napor. Dijeta zahteva i visok nivo volje, a volja je funkcija svesnog uma. Volju možemo zamisliti kao kanister pun bezina. Vozimo se dok ima benzina. Onog trenutka kad istrošimo volju (“benzin”), vraćamo se staroj navici. Tako nastaje jo-jo efekat.

Hipnoza je vrlo efikasna u postizanju idealne telesne težine.
I sad kad znate tu činjenicu, šta ćete preduzeti?

S vremena na vreme kod hinoterapeuta dođe klijent koji je umoran od raznih dijeta i vežbi i možda je i imao neke rezultate u snižavanju kilaže, ali dijeta je usmerena na vaše telo, a ne na Vaš Um i ovo je jedan od razloga zašto je teško održati težinu. Još neki razlozi zbog kojih dijete ne uspevaju su gubitak motivacije, jo-jo efekat i oscilovanje težine. Kontrola težine hipnoterapijom je ostvarena nakon 4-5 seansi, uz odradjene zadatke izmedju seansi. Vaš rezultat je u direktnoj vezi sa količinom energije koju uložite.
Gubitak težine se svodi na to koliko kalorija sagorite, a koliko kalorija unesete, tako da je fizička aktivnost potrebna, kao i promene Vaših navika u ishrani.
Hipnoza je drugačija od ostalih programa za mršavljenje jer je usmerena na Vaše ponašanje, uverenja, vrednosti, motivaciju i navike, a ne samo na Vaše telo i zato se može prilagoditi i personalizovati tako da Vam u potpunosti odgovara. Hipnoza Vam može pomoći da ostanete motivisani u vežbanju, razvijanju samopouzdanja, u eliminisanju uzroka zbog kojeg se prejedate, da vam omogući da se držite dijete i da izbegavate odredjenu hranu.

Hipnoza nije brza promena, potrebno je vreme za redukciju masti u telu na zdrav način, od jedan do dva kilograma nedeljno.
Ovo je realna statistika!
Ovo saznanje može Vam poslužiti kao dobra ideja da znate tačno koliko kilograma biste voleli da imate i da izračunate koliko će Vam biti potrebno vremena da ostvarite svoj cilj ako znate da nedeljno možete da smanjite svoju težinu za kilogram ili dva.

Prijavite se

Unesite vaše podatke

5 + 7 =


ZATVORI