Kontrola Bola

Kontrola Bola

NLP i Hipnoza su efikasni pristupi u upravljanju bolom. Koliko god to zvučalo nemoguće ili čudno, postoje obimna klinička istraživanja koja nedvosmisleno ukazuju na ovu činjenicu. Analgezija ili gubitak osećaja bola je karakteristična pojava za hipnozu.

Primena hipnoze u hiruškim intervencijama je danas uveliko poznata stvar, a prihvaćena je sredinom devetnestog veka, nakon što je dr Dzejms Ezdejl u Indiji obavio stotine operacija bez primene bilo koje vrste anestezije, samo primenom hipnoze.

Pomoću hipnoze um klijenta se dovodi u stanje u kom se isključuju centri u mozgu zaduženi za percepciju bola. Tako da signal koji je poslat iz određenog dela tela ne stiže u odgovarajući centar u mozgu. A za posledicu imamo smanjenje ili nestanak bola.

Bol možemo podeliti na:

1. Organski (čija se patologija može ustanoviti medicinskim testovima) i
2. Psihosomatski ili funkcionalni bol (ne postoje patološke promene na tkivima)

Kad je reč o bolu, potrebno je obratiti pažnju na sledeće stvari:
– Organski bol predstavlja signal koji ukazuje da se dešava proces koji ugrožava naše telo. Bol nas upozorava da je neophodno da nešto preduzmemo u cilju da se eliminise uzrok bola.
– Za psihosomatski bol je karakteristično da on nema svoju biološku osnovu. Dakle, ne postoji organska ugroženost, već psihosomatski bol ima svoju psihološku funkciju. Taj bol postoji iz određenog ( skrivenog ) razloga koji nije dostupan svesnom umu.

Osoba koja pati od organskog, kao i od psihosomatskog bola , pati od bolova, bez obzira na to gde se on nalazi(da li je u telu ili u umu) i samim tim zaslužuje podjednak tretman i pažnju!

Postoje dva osnovna oblika bola i to su:
1. Akutni i
2. Hronični

Hipnoza je za nijansu efikasnija kod akutnog bola, ali je sasvim efikasna i kod bola koji je prešao u hroničan oblik. Pre nego što se obratimo hipnoterapeutu za pomoć, potrebno je medicinskim testovima ustanoviti o kojoj vrsti bola je reč. Tek je onda trenutak da se podvrgnemo hipnoterapiji s ciljem da eliminišemo bol. Postoje mnoge pojave koje su praćene bolom. Zašto ne bismo eliminisali bol hipnoterpijom i NLP-om, kad je već moguće, a i postupak je potpuno prirodan i siguran.

– Bezbolni porođaj
– Stomatološke intervencije
– Postoperativni tok
– Hronični bolovi nastali hroničnim bolestima
– Hronične migrene
– Bol koji se javlja u fantomskom udu
– Artritis

Prijavite se

Unesite vaše podatke

6 + 6 =


ZATVORI