kontakt@nlphipnoterapija.com

kontakt@nlphipnoterapija.com

Politika privatnosti

 

NLP Hipnoterapija, Beograd-Banovo Brdo, Ul. Karpoševa 89A, 11000, Republika Srbija (U daljem tekstu: „Kompanija“) kao rukovalac podacima brine o zaštiti podataka o ličnosti njenih korisnika – kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”,br.87/2018).

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci i informacije su lični ako se odnose na identifikovano ili odredivo fizičko lice, i isti se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi koliko god je to moguće u skladu sa članom 12 navedenog zakona.

Ova politika privatnosti korisnike informiše o vrsti obrade podataka, svrsi, obimu i načinu obrade u odnosu na konkretan web sajt Kompanije nlphipnoterapija.com.

Podaci se neće prosleđivati trećim licima bez izričitog pristanka korisnika – kupaca.

Apsolutna zaštita podataka od pristupa trećih lica možda neće biti moguća, ali će Kompanija primeniti sve bezbednosne mere tehničke i organizacione radi zaštite i obezbeđivanja sigurnosti podataka, kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ili neovlašćene obrade podataka.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Podaci se prikupljaju u svrhu nesmetanog funkcionisanja sajta primenom bezbednosnih mera iz člana 50. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Kompanija vrši obradu podataka o ličnosti na osnovu:

pristanka lica na koje se podaci odnose.

  • u svrhu izvršenja ugovora o kupovini odnosno prodaji robe na sajtu, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora
  • kada je obrada neophodna radi izvršenja pravnih obaveza Kompanije
  • kada je obrada neophodna u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca ili trećih lica, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Kompanija prikuplja neophodne podatke radi izvršenja ugovora i to:

ime, prezime, adresa, (naziv i adresa sedišta za pravna lica), broj telefona, e-mail, broj tekućeg računa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu radi: realizacije prodaje robe, dostave robe, rešavanja reklamacija ili rešavanja drugih zahteva, kao i radi ostvarivanja prava na vraćanje novca, nesmetanog pristupa sajtu.

Podaci o tekućem računu su obavezni u slučaju da korisnik-kupac izabere takav način plaćanja ili u svrhu rešavanja reklamacije u kom slučaju će Kompanija takav podatak prikupiti od kupca kada se javi potreba za rešavanjem zahteva.

Pristanak

Kompanija vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Podaci koji se prikupljaju od korisnika/kupca koriste se i u sledeće svrhe:

Radi marketinških i promotivnih aktivnosti Kompanije (oglasne poruke, informativni SMS, viber poruke i slično…). Kompanija neće kupcima slati neželjene poruke ili oglase ukoliko se nisu izričito saglasili sa svrhom obrade, kao i ukoliko dođe do novih načina obrade podataka u marketinške svrhe Kompanija će za iste ili zatražiti pristanak svojih korisnika- kupaca, ili ih obavestiti pre započinjanja obrade, u odeljku Kompanije na internet stranici u Politici privatnosti.

Prava lica čiji se podaci obrađuju (prava kupaca)

Kompanija obaveštava svoje kupce pre zaključena ugovora u pogledu njihovih prava i to

  • pravu na pristup podacima o ličnosti – korisnik ima pravo da se obrati Kompaniji i zatraži pristup informaciji da li se i kako podaci obrađuju, u koje svrhe i u vezi svih prava iz ove politike privatnosti
  • pravo na ispravku ili brisanje podataka – podaci trebaju biti tačni i ažurirani. U svakom trenutku korisnik ima pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka ili dopunu kao i pravo da se informiše u vezi sa ispravljenim podacima – pravo na kopiju – ukoliko želi kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađuje Kompanija, korisnik može kontaktirati Kompaniju na mejl prema istaknutim podacima ili poslati zahtev na adresu sedišta Kompanije
  • pravo na ograničenje obrade podataka – u slučaju da korisnik spori tačnost podataka, ili ukoliko podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora, ili u slučaju podnošenja prigovora u svakom trenutku može zatražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti ili brisanje podataka
  • pravo da korisnik podnese prigovor – korisnik ima pravo na prigovor rukovaocu na mejl kontakt@nlphipnoterapija.com ili na adresu Kompanije ul. Karpoševa 89A, 11000 Beograd-Banovo Brdo, kao i pravo na prigovor ili pritužbu Povereniku
  • pravo na prenosivost – korisnik ima pravo da zahteva od Kompanije prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka
  • pravo na opoziv pristanka – Prihvatanjem ovih uslova korisnik ili kupac potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima kao i pravom da u svakom trenutku može opozvati dati pristanak u marketinške ili promotivne svrhe slanjem opoziva pristanka na e-mejl kontakt@nlphipnoterapija.com ili slanjem pisanog opoziva na adresu sedišta Kompanije. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Čuvanje podataka

Podaci se čuvaju za vreme neophodno potrebno da se ostvari svrha za koju je dat pristanak u skladu sa legitimnim interesom rukovaoca. Podaci koji su neophodni za ostvarivanje prava i obaveza iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, čuvaju se 10 godina od izvršenja ugovora.

POLITIKA KOLAČIĆA

Kompanija u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, IP adresa, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaju i slično. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima poboljšava svoj sajt i kako bi njen sadržaj dodatno usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Kompanija koristi nužne kolačiće – koji omogućavaju rad web stranice, te se njihova upotreba ne može isključiti, postavljeni su kao odgovor na zahtev korisnika za uslugom, poput prijavljivanja na nalog ili popunjavanja obrazaca. Ukoliko u pretraživaču korisnika dođe do njihove blokade, može da se desi da neki delovi stranice možda neće raditi.

Marketinški kolačići – Kompanija ih koristi u svrhu prikazivanja relevantnih oglasa, radi unapređenja funkcionisanja sajta, kretanja korisnika na sajmom sajtu i kako bi utvrdila efikasnost i popularnost pojedinih stranica ili usluga. Ova veb lokacija u navedene svrhe koristi Google Analytics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server i tamo se čuvaju.

Puna IP adresa se prenosi samo na Google server i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na veb lokaciji i korišćenje interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. Kompanija koristi još Google Ads i Google Remarketing kolačiće koji funkcionišu na opisan način. Korisnik može da spreči Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na upotrebu veb stranice (uključujući IP adresu korisnika) da Google obrađuje ove podatke tako što će izvršiti odgovarajući izbor na „traci kolačića“. Deaktiviraj: Uklonite oznaku pored „Marketing“ pre nego što nastavite da koristite veb stranicu Kompanije. Kolačić za odbijanje će biti instaliran na vašem uređaju. Ovo će sprečiti buduće prikupljanje od strane Google analitike za ovu veb stranicu i za ovaj pregledač .

Na veb stranici ove Kompanije koristi se Facebook pixels kako bi kompanija bila poznatija i predstavila se putem društvene mreže. Kompanija kako je gore objašnjeno oglašavanjem na navedeni način ima uvid u karakteristike uređaja dok o korisniku može dobiti podatak iz koje zemlje ili grada je posetilac sajta, kog je pola, o vremenu i dužini posete sajtu, i interesovanju za usluge, sa ciljem efektivnog oglašavanja ali ne prikuplja nikakve druge detaljnije podatke o korisnicima ili posetiocima. Svrhu ovakvog oglašavanja treba smatrati legitimnim interesom u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Odgovornost za operaciju usklađenu sa zaštitom podataka mora da garantuje odgovarajući provajder.

U slučaju da Kompanija sledi vezu do usluga društvenih medija, korisnik treba da uzme u obzir odgovarajuće smernice za upotrebu podataka i informacije o zaštiti podataka ovih dobavljača.

Kada na veb stranici pozovete stranicu koja sadrži takav dodatak, pregledač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatne komponente prenosi se direktno sa Facebook-a na vaš pregledač, koji ga integriše u veb lokaciju.

Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je pregledač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici veb stranice Kompanije, čak i ako nema Facebook naloga ili trenutno korisnik nije prijavljen na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) šalju se direktno iz vašeg pregledača na Facebook server u SAD-u i tamo se čuvaju.

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može posetu veb lokaciji naše Kompanije dodeliti direktno vašem Facebook nalogu. Informacije se takođe objavljuju na Fejsbuku kako bi ih svi mogli videti.

Facebook dodaci: informacije se koriste u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica zasnovanih na potrebama. U tu svrhu Facebook stvara profile upotrebe, interesovanja i odnosa, na primer da proceni upotrebu veb stranice Kompanije s obzirom na oglase koji se prikazuju na Facebook-u, da obavesti druge korisnike Facebook-a o aktivnostima korisnika na našoj veb lokaciji i da pruži druge usluge povezane sa upotrebom Facebook-a.

Ako korisnik ne želi da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem veb lokacije Kompanije Facebook nalogu korisnika, mora se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite veb stranicu Kompanije. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i upotreba podataka od strane Facebook-a, kao i srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka, posebno u politici podataka o Facebooku, koje se može pogledati na sledećem linku: https: //www.facebook.com/about/privacy/ Korisnik može sprečiti skladištenje kolačića tako što će podesiti softver pregledača; međutim treba naglasiti da u ovom slučaju korisnik možda neće moći koristi sve funkcije ove veb stranice u punoj meri.

Čuvanje

Operateri veb lokacije čuvaju lične podatke korisnika za period za koji postoji odgovarajuća svrha upotrebe koja zahteva odgovarajuće skladištenje (vidi gore). To takođe uključuje iniciranje (predugovorni pravni odnos) i raskid ugovornih odnosa.

Pored toga, lični podaci mogu se čuvati do zastarelosti bilo kojih pravnih zahteva iz odnosa sa vama, kako bi ih Kompanija mogli koristiti u svrhe verifikacije ako je potrebno. Kada nastupi zastara, lični podaci će biti izbrisani, osim ako ne postoji zakonska obaveza za zadržavanjem koja može trajati i do deset godina.

Kompanija ne koristi automatizovanju obradu podataka ili profilisanje (analizu ličnih podataka).

Promene

Ova Politika privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Kompanija će svako ažuriranje ispravku i dopunu objaviti odmah na internet stranici i smatra se da su korisnici objavom ovih uslova na internet stranici adekvatno i na pogodan način u svakom trenutku obavešteni o svim izmenama i dopunama, pa se preporučuje da korisnici/kupci prate aktuelan tekst ili najnoviju verziju na internet stranici.

Call Now Button