kontakt@nlphipnoterapija.com

kontakt@nlphipnoterapija.com

Precizno formulisanje ciljeva

Precizno formulisanje ciljeva

Ciljevi su od presudnog značaja za uspeh u ličnom i poslovnom životu. Ustvari, jasno definisani ciljevi su najvažniji element uspeha. NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) je pragmatično-psihološka disciplina koja se bavi prouočavanjem svih elemenata koji dovode do...
Call Now Button