Hipnoterapija za razvoj samopouzdanja, je hipnoterapiska procedura namenjena jačanju ega.

Postoje brojne hipnotičke tehnike koje će Vam pomoći:
– Da budete relaksirani u brojnim situacijama i da preuzmete kontrolu kada je to potrebno
– Da budete samopouzdani u diskusijama
– Da se osećate ugodno u situacijama u kojima ste se ranije osećali neprijatno
– Da se osećate prijatno u promenama
– Da se osećate ugodno u situacijama u kojima upoznajete nove ljude
– Da budete svesni svojih kompetencija.
– Da budete upoznati sa svojim emocijama i da naučite kako da ih kontrolišete.
– Da se držite svojih ciljeva i da znate šta je vama važno.

DA LI ZNATE ŠTA JE  USTVARI SAMOPOUZDANJE?

Samopouzadanje je stav, odnos, paket emocija koji imate prema svom identitetu, prema svom Ja. U periodu od rodjenja pa do 6 godine dete nema dovoljno iskustva, nema stavove, nema „kritički faktor“, kritičko razmišljanje i sve informacije koje dobija od osoba, a koje su mu veoma važne i kojima veruje, uzima zdravo za gotovo. Prihvata ih kao istinu. Ako dete više puta od strane roditelja, autoriteta čuje da je loše, da nije vredno, da je nevaljalo, bezobrazno, da radi stvari na pogrešan način, dete te informacije upija i identifikuje se sa tim informacijama. Ako dete ima loše uzore u svom okruženju, takođe se identifikuje sa njima isto kao i sa dobrim uzorima zato što dete ne zna šta jeste, a šta nije dobro. Ovaj način učenja je poznat u psihologiji i naziva se „Učenje po modelu“. Ove informacije formiraju detetov identitet i odnos prema ličnom identitetu. Za taj identitet vežu se negativne emocije i negativna iskustva i dete postaje nezadovoljno sobom. Tako se formira nisko samopouzdanje. U svim situacijama koje zahtevaju samopouzdanje, dete, a kasnije odrasla osoba imaće uvek isti osećaj, uvek negativnu emociju, osećaj nekompetentnosti, a iz ovog identiteta proizilaze vrednosti i uverenja, a iz uverenja sposobnosti, iz sposobnosti ponašanje, a iz ponašanja okruženje i tako nastaje začaran krug.

Hipnoterapija je metoda koja daje odlične rezultate u domenu samopouzdanja.
Hipnoterapijom ćete se osloboditi negativnih iskustava i emocija vezanih za sopstvenu ličnost, promenićete pogled na sopstvene doživljaje i ličnu istoriju i dobićete lični identitet za koji su vezane pozitivne emocije. Na taj način dobijate pravi resurs sa kojim možete da izađete u svet i ostvarite svoje snove! Shvatićete da su stvari mnogo jednostavnije nego što Vam izgledaju sad!

Prvi korak ka postizanju samopouzdanja je saznanje da ste Vi odgovorni za sebe i svoja osećanja i niko drugi. Preuzmite odgovornost za svoj život.
Kad shvatite da sve što Vam se dešava najviše zavisi od Vas, od tog trenutka imate moć u sebi da izvršite promene koje želite.

Preuzmite kontrolu u svoje ruke!

Preuzmite odgovornost u svoje ruke!
Odgovornost je moć koju tražite!
Kako ćete se osećati isključivo zavisi od Vas i od Vašeg pogleda na život!

Ako mislite da ova konstatacija nije tačna, onda je vreme da potražite Hipnoterapeuta!

Ako mislite da je ova konstatacija tačna, onda uradite nešto korisno za sebe.