Seksualne disfunkcije

Seksualne disfunkcije

Seksualne disfunkcije Autor: Seks kao prirodna pojava predstavlja kulminaciju života. Trenutak u kojem možemo da osetimo čitavo naše biće, kao i biće našeg partnera. Sex je oda životu. To je trenutak tako suprotan od svega neživog. Seks je esencija života u malom....
Call Now Button